Logg inn
 

Innlogging for registrerte brukere

Registrer ny bruker Glemt passord?
 
 
 
 
 

Hagetips

 

Hageverstinger - pass opp for disse!

De fleste importerte hageplanter blir på sin plass innenfor hagegjerdet, og mange må stelles litt ekstra for at de skal trives i det barske klimaet vi har å tilby. Men noen innførte arter liker seg så godt her i landet at de begynner å etablere seg rundt omkring i naturen der de fortrenger stedegne arter. Dette er planter du bør kjenne til.

Artsdatabankens svarteliste for karplanter fra 2012 omfatter 135 fremmede plantearter med høy eller svært høy økologisk risiko. Dette er innførte arter med stort spredningspotensiale som står i fare for å utkonkurrere vår stedegne flora.

Det at en plante befinner seg på svartelista betyr ikke at det er forbudt å ha den i hagen, men det frarådes. Som hageeier bør du også være klar over hvilke svartelistearter du har i hagen slik at du kan ta hensyn til dette for å begrense spredning. Dette betyr blant annet at du bør være ekstra påpasselig med hvordan du håndterer hageavfall fra disse plantene. Kaster du det fra deg i skogkanten er det stor fare for at plantene kan etablere seg der og vandre videre. Planterester som kan inneholde frø bør brennes, mens annet rusk (bortsett fra slirekne-arter) kan varmkomposteres.

Mange vanlige hageplanter befinner seg på svartelista, og de fleste av oss har gjerne en eller flere av disse i hagen. Under finner du et utvalg vanlige hageplanter som figurerer på svartelista, men det er også andre du bør kjenne til. Hele lista kan lastes ned fra artsdatabanken: http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=11977 

 

 • Rynkerose

  Rosa Rugosa

  Rynkerose er en vakker og hardfør rose. Dessverre har den altfor stor spredningsevne og har mange steder i landet blitt en problemart. Særlig i strandområder har rynkerose dannet tette, ugjennomtrengelige kratt der fine, små strandarter skygges ut. Rynkerose sprer seg både med rotskudd og frø. Frøene fraktes ofte langt av gårde ved hjelp av fugler. Har du rynkerose i hagen bør du fjerne denne og heller velge en annen art; det finnes mange fine alternativ!

   
 • Fagerfredløs

  Lysimachia punctata

  Fagerfredløs er en dekorativ hageplante som raskt danner store grupper. Planten sprer seg svært lett rundt i naturen og danner så tette bestander at annen vegetasjon forsvinner. Planten sprer seg med rotskudd. Det beste er å grave opp planten og sende rusket til forbrenning.

   
 • Parkslirekne

  Fallopia japonica

  Mange har latt seg fascinere av denne usedvanlig frodige planten, og minst like mange har angret bittert på at de plantet den. Parkslirekne vokser svært raskt til et omfangsrikt, tett og høyt kratt der all annen vegetasjon forsvinner. Planten sprer seg både med rotskudd og stengelbiter (selv den minste bit vokser opp til en ny plante). Har du parkslirekne i hagen bør du få den bort så fort som mulig! Sprøyting er ofte eneste alternativ; legg for all del ikke planten i komposten!

   
 • Hagelupin

  Lupinus polyphyllus

  Lupin har vært en mye brukt hageplante og har også vært brukt til å forskjønne veikanter, noe man i ettertid har angret på. Lupin sprer seg både med jordstengler og frø, og frøene kan faktisk ligge i jorda i 50 år uten at spireevnen reduseres. Vær obs på dette, for lupiner spres lett ved flytting av jord!

   
 • Spansk kjørvel

  Myrrhis odorata

  Spansk kjørvel er en fin nyttevekst, men har du denne i kjøkkenhagen bør du passe på så den ikke tar overhånd! Spansk kjørvel etablerer seg lett utenfor hagen, så tenk nøye igjennom hvordan du håndterer hageavfallet. Pass også på at du klipper vekk frøstandene.

   
 • Kanadagullris

  Solidago Canadensis-gruppen

  Kanadagullris sprer seg svært lett både med frø og rotskudd, og planten ser ut til å trives overalt. Der den etablerer seg danner den tette bestander der det meste av annen vegetasjon blir borte. Har du denne i hagen bør du grave den opp og kvitte deg med den!

   
 • Filtarve

  Cerastium Tomentosum

  Filtarve er mye brukt i steinbed og er en fin plante som legger seg godt utover og pynter opp med grått bladverk. Utenfor hagegjerdet er den desverre ikke like fin. Den etablerer gjerne på tørre kalkbakker og knauser der den fortrenger viltvoksende arter.

   
 • Syrin (duftsyrin)

  Syringa vulgaris

  Syrin er en kjent og kjær hageplante, og for mange er det nok overraskende å finne denne på lista. Syrin har til nå ikke skapt problemer i hele landet, men særlig i områder rundt Oslofjorden har syrin spredt seg fra hyttehager. Her dekker de kraftige buskene store områder der viltvoksende arter skygges ut. Pass derfor på å holde syrinene innenfor hagegjerdet!

   
 
 

Har du glemt ditt passord?

Du vil motta en epost med dine brukerdetaljer etter du har fylt ut din registrerte epost.